Entrecastelos  

Caldo Galego

Modo de resolvelos:   Os nomes a os que fai referencia a nota inferior de cada recadro aparecen escritos en

tódolas direccións do mesmo e unha letra pode ser común a unha ou mais palabras.

 
Caldo galego nº 1
 
  Caldo n.1  
     
 
 
Caldo galego nº 3
 
  Caldo n.3  
     
 
 
Caldo galego nº 2
 
  Caldo n.2  
     
 
Caldo galego nº 4
 
  Caldo n.4  
     
 
 
Caldo galego nº 5
 
  Caldo n.5  
     
 
Caldo galego nº 5
 
  Caldo n.6  
     
 
Caldo galego nº 7
 
  Caldo n.7
     
 
Caldo galego nº 8
 
  Caldo n.8  
     
Solucions